Verge del Carme

Tipus Verge
Autor Autor desconegut
Model A216
Taller El Arte Cristiano
Data de creació d'original 1880-1900
Materials Pasta de cartró-fusta
Alçada (cm)

-


Reproduccions