La indústria d’imatgeria religiosa d’Olot

Olot ha estat durant molts anys, seu d'una important indústria de fabricació d'imatges de sants, arribant a tenir fins a 40 tallers oberts a les èpoques més pròsperes que van ocupar 1500 persones. L'any 1869, Joaquín Vayreda funda el Centre Artístic, societat que vetlla per la conservació i la restauració d'obres d'art i al novembre de l'any 1880 els primers socis, Joaquim Vayreda, Valentí Carrera i el pintor Josep Berga i Boix funden el primer taller de sants a Olot, amb el nom “J. Berga i Companyia”, una societat industrial l'objecte social de la qual era la construcció, decorat i venda d'escultures religioses, a més de la construcció i restauració d'altars, retaules, quadres i altres elements que es troben a l'interior de les esglésies. Dos anys després es va anomenar taller “EL ARTE CRISTIANO”. Joaquim Vayreda, juntament amb el també pintor J. Berga i Boix, va dur a terme un assaig tècnic destinat a donar feina als alumnes avantatjats de l'Escola de Dibuix d'Olot, a qui s'oferia la possibilitat de desenvolupar professionalment la seva capacitat artística.

Poc després de la seva fundació, el taller de “EL ARTE CRISTIANO” comença a utilitzar la pasta de cartró fusta, inventada per Ramon Puigmitjà, una matèria que permet crear imatges més lleugeres i sòlides, que arriben també als domicilis particulars, i amb la tècnica del modelat i es consolida fins a la creació, l'any 1887, del primer catàleg i un pas més a la industrialització del taller.

L'any 1900 apareix el primer competidor i així progressivament fins a conformar una indústria que va viure una de les èpoques de màxima esplendor per tal de la guerra civil i la necessitat de restaurar i reemplaçar les figures a les esglésies. La indústria artesanal de la imatgeria religiosa va tenir una gran importància a l'estructura social i productiva de la ciutat d'Olot i les seves figures es van exportar arreu dels cinc continents.

 Després de diverses etapes de creixement i recessió arribem avui dia en què el taller de “EL ARTE CRISTIANO” és l'únic taller d'imatgeria religiosa que continua en actiu. El taller, que compta amb 16 artesans, està situat en un edifici neogòtic del segle XIX que comparteix amb el Museu dels Sants d'Olot inaugurat l'any 2007, que té com a objectiu presentar l'ofici dedicat a la fabricació artesanal d'imatgeria religiosa . Durant la visita al museu, gràcies a uns finestrals, es pot visualitzar en directe el treball de la secció d'emmotllament de figures del taller. Aquesta simbiosi de la coincidència espacial del taller i el museu permeten una comprensió i una immersió a la indústria de la fabricació de sants especial i única al món.

"EL ARTE CRISTIANO" és una marca d`autèntica tradició artesanal que ha sabut adaptar-se als temps moderns. Ha passat per etapes exitoses i per moments difícils, però ha sabut evolucionar en el temps, adaptant-se sempre al mercat i a les circumstàncies. És per això que està en condicions d`oferir la tradició més pura juntament amb l`experiència dels anys que l`avalen alhora que incorpora les millores tecnològiques del moment present.